بنام خداوند بخشنده مهربان

تقسيمات قرآن: بخش بندى هاى قرآن از جهات گوناگون

تقسیمات مختلف قرآن از عصر پيامبر(صلى الله عليه وآله) و نزول قرآن تاكنون همواره مورد توجه بوده و درباره آن بحث هايى نسبتاً گسترده انجام شده است. اين تقسيمات عمدتاً در محورهاى ذيل بوده است .     تقسيم قرآن با توجه به شمار آيات، كلمات و حروف   
 تقسيم بندى قرآن به سوره ها و آيات
تقسيم بندى قرآن به  آيات و سوره ها با توجه به زمان و مكان نزول
 تقسيم بندى قرآن به سوره ها با توجه به بلندى، كوتاهى و شمار آيات
تقسيم بندى قرآن به  اجزاء، احزاب، ارباع، انصاف، اثلاث 
تقسيم بندى قرآن به سوره ها با توجه به سرآغازهايشان
 تقسيم بندى قرآن به محتواى قرآن
كه به فضل خداوند تبارك وتعالي
به تشريح مختصري از تقسيمات قرآن در حوزه هاى ياد شده مى پردازيم

اجزاء، احزاب، اعشار، اخماس و ركوعات

ب. تخميس و تعشير

يكى از تقسيمات قرآن كه در قديم رواج داشته و اكنون بر اثر شماره گذارى آيات كمتر به آن توجه مى شود . نشانه گذارى پنج پنج آيه و ده ده آيه بوده است كه به آن تخميس و تعشير مى گفتند
 براى تخميس ابتداء، در پايان هر 5 آيه نقطه بعدها كلمه خَمْس يا حرف خـ و براى تعشير نيز آغاز، در پايان هر 10 آيه نقطه و سپس كلمه عَشر يا حرف عـ مى گذاشتند 

سرّ اين كار اين بود كه قاريان در هر روز

آموزش  5 يا 10 آيه به شاگردان خود مى آموختند
دانشمندان سرآغاز تعشير مصحف را به سيره رسول خدا(صلى الله عليه وآله) در آموزش 10 آيه 10 آيه قرآن به اصحاب نسبت داده اند

توصيه به آموزش 5 آيه 5 آيه نيز از برخى نقل ها استفاده مى شود كه شايد منشأ تخميس بوده است
به نظر ابوعمرودانى تعشير و تخميس قرآن عمل صحابه بوده و در زمان آن ها رواج داشته است. وى رواياتى را كه حاكى از مخالفت برخى صحابه و تابعان است، دليل اين ديدگاه مى داند

از ابن مسعود نقل شده است كه علايم تخميس و تعشير را از

مصاحف پاك مى كرد جمعى از تابعان نيز اين كار را جايز نمى دانستند
مالك تعشير و تخميس مصاحف را با مركّب مشكى جايز مى دانست؛
اما انجام اين كار را با رنگ قرمز مكروه مى دانست

محمدبن وراق مى گويد: قرآنى را كه اعشار و ختم سوره هايش با طلا نشانه گذارى شده بود بر امام صادق(عليه السلام) عرضه كردم
آن حضرت بر آن ايرادى نگرفت و تنها فرمودند: خوش ندارم قرآن با طلا نوشته شود و دوست دارم قرآن مانند دوره نخستين با مركّب سياه نوشته شود

پروردگارا به قران مستحكم بيماران مارا شفا عنايت  فرما

لازم است دانستنی هایی از قرآن  1010 و  1011 و  1015و 1017و1022 و1023

و1027و0103و1031و1044

را نيز مطالعه نماييد

پروردگارا با عمل به قران اخلاق مارا به آن مزّين فرما

گرد آوري شده توسط محمد حسن خسروي